2013-06-22 foto cheque STICHTING SEMMY 2013 850x250

Waarom steunen wij Stichting Semmy?

Stichting Semmy is de enige stichting in Nederland die onderzoek financiert naar hersenstamtumoren bij kinderen.
Het VONK-Semmy onderzoek -onder leiding van professor Kaspers in het Vumc in Amsterdam- richt zich in brede zin op alle gliomen in de hersenen bij kinderen en specifiek op gliomen in de hersenstam.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 80 kinderen te maken met een glioom in de hersenen. Bij ongeveer 15% van deze kinderen gaat het om een hersenstamtumor. Na diagnose hebben deze kinderen geen kans op genezing. In de hersenstam kunnen de neurochirurgen niets weghalen. Het gebied is te kwetsbaar, te risicovol.

Voor deze vormen van kinderkanker wordt door de grote Nederlandse kankerfondsen geen geld beschikbaar gesteld om onderzoeken op te starten. Dit omdat het om een relatief kleine groep kinderen gaat. Ook voor de farmaceutische industrie is het daarom niet interessant om geld te investeren.

Stichting Semmy start onderzoeken op en als er resultaten te verwachten zijn, worden er fondsen aangevraagd bij de grote fondsenwervers.

Dus hoe meer onderzoeken er opgestart kunnen worden hoe meer kans op succes.

Want ook kinderen met een hersenstamtumor willen hoop na die verschrikkelijke diagnose!

© 2015 Stichting Nina Winterswijk.

Website & CMS | Frontis
Beeldmerk ontwerp | Bij Dageraad