ANBI

Stichting Nina is per 1 januari 2012 door de belastingdienst bij beschikking aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Belastingvoordelen
* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Eenmalige schenking
Een gewone schenking of gift kunt u doen door overmaking op rekeningnummer NL23 RABO 0169 999610 van het door u beoogde bedrag onder vermelding van 'gift' of 'schenking'. Vanwege de ANBI status van Stichting Nina is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U mag schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedragen. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Lijfrenteschenking
Als u een schenking aan Stichting Nina doet voor ten minste vijf jaar, is de schenking in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. Voorwaarde is wel dat de schenking in een schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.

Voorbeeld:
U doneerde de afgelopen jaren ieder jaar € 100,-- aan Stichting Nina.
Vanaf nu doet u een lijfrenteschenking van € 200,-- per jaar.
Deze schenking kost u per saldo € 100,-- maar levert Stichting Nina netto € 200,-- op.

Informatie en advies
Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met onze penningmeester Erik Oostrik:
erikoostrik@hetnet.nl
0543 548 888

Voor algemene informatie van de belastingdienst over giften:
www.belastingdienst.nl/giften

Financiële verantwoording 2022 
Standaardformulier publicatieplicht 2022

Financiële verantwoording 2021 
Standaardformulier publicatieplicht 2021

Financiële verantwoording 2020 
Standaardformulier publicatieplicht 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2012

© 2015 Stichting Nina Winterswijk.

Website & CMS | Frontis
Beeldmerk ontwerp | Bij Dageraad